Meny
Velg seksjon SFO
Stortangveien 11 7882 Nordli
Telefon: 74 34 34 60 Send oss e-post
Redaktør: Jon S. Pedersen
Diverse dokumenter
Styringsdokumenter SFO

Skolen har juleferie fra og med torsdag 21.desember til og med tirsdag 2.januar 2017.Det gis tilbud om plass i SFO etter behov. Foreldre som har behov for SFO melder inne dager og tider på dette nettbaserte skjema. Tilbud om SFO samordnes med Sandvika barnehage.

Frist for å melde inn behov settes til mandag 11.desember 2017.


Skolen har høstferie i uke 41, mandag 9.oktober til og med fredag 13.oktober 2017.Det gis tilbud om plass i SFO denne uka etter behov. Foreldre som har behov for SFO melder inne dager og tider på dette nettbaserte skjema. Tilbud om SFO samordnes med Sandvika barnehage. Frist for å melde inn behov settes til mandag 2.oktober 2017.

 

 

 

 


Det er nå lagt ut digitale skjema for kartlegging av behov for SFO 26.mai 2017 og sommerferien 2017. Frist for begge er 16.mai 2017. Ferieturnus planlegges satt opp i slutten av uke 20.

Foreldre med plass i SFO bes besvare begge skjema.

Du kan kjøpe ekstradager i SFO selv om ditt barn ikke har ordinær plass i SFO. Tilbudet gjelder elever i 1.-4.årstrinn, og eventuelt også opp til 7.årstrinn. Bruk skjema for å melde inn behov.

Tilbud om SFO i skolens ferier gis i samarbeid med Sandvika barnehage.


Da er det tid for å planlegge SFO i påskeferien 2017. Fyll ut skjema her for å melde inn behov. Fyll også ut dersom SFO ikke skal benyttes i påsken. Elever uten fast plass kan søkes inn på ekstradager.

Tilbud om SFO samordnes med Sandvika barnehage. Oversikt over hvor SFO har tilhold sendes ut så snart den er klar.

Frist for å fylle ut skjema er mandag 27.mars 2017.


I henhold til skoleruta for skoleåret 2016 - 2017 er skolen og SFO stengt onsdag 15.3.2017 på grunn av planleggingsdag.

Skjema for å melde inn behov for SFO i vinterferien er tilgjengelig her.

Bruk også skjema til å registrere at dere eventuelt ikke har behov for SFO. Tilbud om SFO blir samordnet med Sandvika barnehage.